De Kring Educatie – vakantieweken

De Kring Educatie – vakantieweken

De Kring Educatie vormt de basis binnen de gemeente Roosendaal om actieve cultuurparticipatie vorm te geven voor de bewoners van de stad. Echter ligt de prioriteit bij voorzieningen voor de jeugd omdat hier de basis wordt gelegd voor een culturele loopbaan en een goede start voor het leven. De gemeente Roosendaal neemt dan ook deel aan de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

De Kring Educatie wil naast haar activiteiten gedurende het schooljaar inspelen op schoolvakanties van het primair onderwijs. De aanleiding voor het organiseren van activiteiten in vakantieweken is dat De Kring Educatie niet alleen tijdens schooltijd, maar ook buiten schooltijd kinderen in aanmerking wil laten komen met cultuur. Daarnaast wil De Kring Educatie kinderen die niet op vakantie gaan of kinderen waarvan de ouders niet over financiële middelen beschikken om leuke activiteiten te ondernemen, de mogelijkheid bieden om plezier te beleven tijdens hun vakantie.

MeerMerk Communicatie heeft onderzoek gedaan naar de behoeften en interesses van de doelgroep. Op basis van de trends & ontwikkelingen, doelgroep, doelstellingen en strategie is het creatieve concept ontwikkeld. Het creatieve concept is uitgewerkt met een bijbehorende planning en budget. Het communicatieadviesplan is gepresenteerd aan De Kring Educatie.

Naast het communicatieadviesplan ondersteunt MeerMerk Communicatie bij de georganiseerde activiteiten in de vakantieweken. Wij verzorgen de externe communicatie, zoals flyers, social media en de contacten met de pers.

" /> Mijn titel