Stichting OpenDoor

Stichting OpenDoor

Stichting OpenDoor biedt ondersteuning en begeleiding aan risicojongeren en jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar om hen zelfredzaam te maken. Een belangrijke taak voor OpenDoor is het scheppen van voorwaarden die leiden tot (begeleid) werk, (praktijkgerichte) scholing of een andere zinvolle dagbesteding. Daarnaast vindt er aanvullende ondersteuning plaats aan andere hulpverlenende instanties, scholen, verenigingen en anderen die begeleiding bieden aan jongeren.

MeerMerk Communicatie ondersteunt OpenDoor bij diverse werkzaamheden op het gebied van marketing en communicatie. De navolgende werkzaamheden voeren wij uit:

  • Grafische vormgeving (infographics, flyers, advertenties)
  • Beheer van de social media kanalen Facebook en LinkedIn
  • Ontwerp en beheer van de website: www.stichtingopendoor.nl 
  • Contentcreatie (interviews, nieuwsitems website)

" /> Mijn titel